Hösttermin 2024Öppet Hus erbjudande på vårt Terminskort :

6900kr • Terminskortets värde är 31.395kr. Ordinarie pris Terminskort 7900kr. 

5 första som köper Terminskort får en Goodiebag till värde av 1111kr! 


Kursbeskrivningar och information:


Zen Meditation & Gong

Stunden börjar med att vi övar att hängivet närvara i ögonblicket genom Zen Meditation. Du får vägledning och förklaringar innan vi sätter oss i stillhet. Att komma till en Zen meditation är som en konst att skapa paus i sitt liv. Därefter flödar Gongens helande vibrationer mot dig, likt vatten som omger dig när du kliver in i en dusch. Gongen kan bära och transformera dig till en plats i ditt medvetande, bortom tid och rum, där allt är möjligt. Hela vårt vesen svarar på Gongen som hjälper oss att återställa naturliga energiflödet i kroppen. Förutom Erlas praxis och erfarenhet över åren, är stunden som en gåva från alla de fina upplevelser hon hade under sin resa till olika tempel och heliga platser i Japan våren 2024, där hon praktiserade och bodde, främst i Kurama och Koyasan.


禅 Zen betyder meditation och härstammar från sanskrit ordet ”dhyana" som också är ett av stegen inom Yoga; fokusering av sinnet, närvaro, eller helt enkelt meditation. Zen lär att människan kan "bli den ursprungliga tillvaron" genom dessa övningar.

無 Japanska begreppet Mu (”ingenting”) är en av ”nycklarna” till Zen. Tomhetens filosofi. Detta innebär att man återvänder till sitt sanna jag, bortom koncept och tankar, och upplever verkligheten direkt som den är.
間 Japanska begreppet Ma (”utrymme eller paus”) är en av ”nycklarna” till Zen. Det kan ses som en paus i tiden, ett intervall eller det väsentliga, tomrummet mellan alla ”saker.” Varje ögonblick kan betraktas som en möjlighet till upplysning, och varje handling kan bli en meditation, allt är övning och att man kan öva i varje situation. Själva kärnan i en är bortom både tid och kultur: "form är tomhet, tomhet är form.”

Klassen passar utmärkt att kombinera med YinYoga & Medveten andning klassen direkt efteråt.

Lärare: Erla Sigtryggsdottir. Måndagar 17-18. Start 2 september, 15 tillfällen. Ingår för dig med Terminskortet.Yin Yoga & Medveten Andning

YinYoga är en väg till medvetenhet och stillhet. I YinYogan fokuserar vi på kroppens djupa vävnader, som bindväv, ligament, fascia och leder. Övningarna utförs varsamt och under längre tid, vilket tillåter kroppen att slappna av i olika positioner samtidigt som sinnet leds till lugn, ro och healing. Detta är en mjukare form av yoga som utförs sittande & liggande. Genom YinYoga börjar energin flöda fritt, och både kroppsliga och känslomässiga blockeringar löses upp.


Fokus ligger på att vara närvarande och uppmärksam på kroppens signaler, vilket främjar en djupare medvetenhet, inre stillhet och självkännedom vilket leder till ökat allmänt välbefinnande. Andningen spelar en central roll i allt vi gör under denna kurs. Den utgör mötesplatsen mellan det fysiska och det subtila, och förankrar oss i nuet.

Klassen passar utmärkt att kombinera med stunden direkt innan; Zen Meditation & Gong. Lärare: Erla Sigtryggsdottir. Måndagar 18-19. Start 2 september, 15 tillfällen. Ingår för dig med Terminskortet.Yoga Nidra & Chakra Healing

Vi, liksom alla andra levande varelser på denna planet, är sammansatta av energi. "Chakra" är ett sanskritord som betyder "hjul" och syftar på ett snurrande hjul eller ett fält av ljus där prana, livskraften, flödar. Varje chakra är unikt och motsvarar en specifik frekvens samt består av en distinkt del av vårt väsen. Dessa energicentra i kroppen fungerar som stationer där denna livskraft samlas och distribueras. Trots deras individuella egenskaper utgör chakrana tillsammans ett holistiskt energisystem som påverkar alla nivåer i vårt liv. Under kursens gång utforskar vi varje energicenter, ett chakra i taget, genom en mångfald av tekniker som inkluderar mantra, meditation, användning av kristaller, eteriska oljor, soundhealing och olika övningar.


YogaNidra (”Yogisk sömn”) är djupgående guidad avspänningsteknik där du medvetet tillåter dig att slappna av och vila, kroppsdel för kroppsdel för att uppnå fysisk, mental och emotionell avspänning. Detta tillstånd liknar den djupa vilan under sömn, men med medvetenhet bevarad. Denna stund är mycket vackert sätt att närvara i sig själv, lösa upp olika blockeringar och obalanser i fysiskt, energimässig eller känslomässig kropp. Kropp och sinne får möjlighet till djup ro. En fantastisk kombinationshealing och energirening som passar dig som vill ta hand om dig.

Lärare: Erla Sigtryggsdottir. Tisdagar 17-18. Start 3 september, 15 tillfällen. Ingår för dig med Terminskortet.AshtangaYoga2 fortsättning

Mycket dynamisk yoga där andningen styr rytmen och synkroniseras med rörelser så att en intensiv värme skapas. Ashtanga binds samman med sekvenser av rörelser där varje rörelse bygger på den föregående, därför lär man sig sekvensen och ordningen och kan därefter komma djupare meditativt in i sin praxis.
Vi arbetar med flera tekniker; Ujjay Pranayama (andningsteknik ) Bandhas (inre muskel och energistöd) , Dristhi (blickfokuspunkter) och Asanas (kroppsställningar). Vi kommer att arbeta i flöde genom ställningarnas ordning men också att stanna upp och lära oss mer om var och en ställning och framför allt hur man individuellt kan bäst göra. Vi kan välja att fokusera på olika områden inom serien, så som mysore, vinyasa, stående, sittande eller avslutande, från tillfälle till tillfälle. Denna kurs är för dig som gått Ashtanga tidigare.Lärare: Erla Sigtryggsdottir. Tisdagar 18:15 -19:30. Start 3 september, 15 tillfällen. Ingår inte i Terminskortet.Zen Yoga

Zen Yoga är en kombination av Yogisk tradition och Japansk meditations filosofi. Du får vägledning, förklaringar och inspiration i början av stunden på övningarna och begreppen. Yin/Restorativa Yogaövningar utförs varsamt och under längre tid, vilket tillåter kroppen att slappna av in i olika riktningar samt möjlighet till att släppa mentala och känslomässiga spänningar. Vi övar att hängivet närvara i ögonblicket i övningarna genom Zen, som främjar en djupare närvaro, inre stillhet och självkännedom vilket leder till ökat allmänt välbefinnande. Detta är en mjukare, tystare och långsammare form av yoga som utförs sittande & liggande.
Betoning under stunden är på begreppen Zen, Mu & Ma; tomheten och tystnadens utrymme, så det blir minimalt med övriga ljud än japansk skål som plingar när övningarna börjar och avslutas. Läraren visar positionerna i tystnad men går runt i rummet om någon behöver stöd.


禅 Zen betyder meditation och härstammar från sanskrit ordet ”dhyana" som också är ett av stegen inom Yoga; fokusering av sinnet, närvaro, eller helt enkelt meditation. Zen lär att människan kan "bli den ursprungliga tillvaron" genom dessa övningar.
無 Japanska begreppet Mu (”ingenting”) är en av ”nycklarna” till Zen. Tomhetens filosofi. Detta innebär att man återvänder till sitt sanna jag, bortom koncept och tankar, och upplever verkligheten direkt som den är.
間 Japanska begreppet Ma (”utrymme eller paus”) är också en av ”nycklarna” till Zen. Det kan ses som en paus i tiden, ett intervall eller det väsentliga, tomrummet mellan alla ”saker.” Varje ögonblick kan betraktas som en möjlighet till upplysning, och varje handling kan bli en meditation, allt är övning och att man kan öva i varje situation.
Själva kärnan i zen är bortom både tid och kultur: "form är tomhet, tomhet är form.”


Stunden inspireras från Annas fina upplevelser hon hade under sin resa till olika tempel och heliga platser i Japan våren 2024, där hon praktiserade och bodde, främst i Kurama och Koyasan.

Denna klass är utmärkt att kombinera med Gong & Meditation direkt efteråt.

Lärare: Anna Sif Kalmansdottir. Onsdagar 17-18. Start 4 september, 15 tillfällen. Ingår för dig med Terminskortet.Gong & Meditation

I denna härliga stund förenas Gong frekvensernas terapeutiska kraft i kombination med meditation. Vi övar flera meditationstekniker som är inspirerad av buddhistiska traditioner och erbjuder både guidade sessioner och tyst utrymme. Genom att meditera kan du minska stress och ångest, förbättra din koncentration och skapa en bättre känslomässig balans. Detta kan också leda till ökad självkänsla och en mer positiv sinnesstämning. När du mediterar kommer du närmare din ursprungliga rena tillvaro och kan därför finna en djupare känsla av frid och tillfredsställelse i det som redan är.

Efter meditationsövningarna vilar du bekvämt på ditt underlag där du får Gongens vibrationer flödande till dig. Denna magi upplevs ofta mycket avkopplande och blir naturlig fortsättning av och förstärker meditationseffekterna. Vårt hela väsen svarar på Gongens klang, vilket hjälper till att återställa det naturliga energiflödet i kroppen, oavsett om det handlar om fysiska, mentala, emotionella eller till och med kvantfysiska nivåer. Tystnad efterföljs av Gongen, en stund. Detta tillåter dig att integrera de djupgående effekterna av denna helande upplevelse på ett lugnt och fridfullt sätt. Sedan leds du gradvis tillbaka till en sittande position, redo att fortsätta med en känsla av klarhet och närvaro. Stunden är som en gåva från alla de fina upplevelser Anna Sif hade under sin resa till olika tempel och heliga platser i Japan våren 2024, där hon praktiserade och bodde, främst i Kurama och Koyasan. Klassen passar utmärkt att kombinera med Zen Yoga klassen precis innan. Lärare: Anna Sif Kalmansdottir. Onsdagar 18-19. Start 4 september, 15 tillfällen. Ingår för dig med Terminskortet.
Ashtanga Yoga 1 grund

Denna kurs passar dig som inte har gjort Ashtanga Yoga tidigare eller vill ha noggrann genomgång och mjukare tempo på det som du redan kan.
Under kursens gång går vi igenom grunderna och för att hitta individuellt anpassat sätt för dig med din praxis.
Formen är dynamisk yoga där andningen styr rytmen och synkroniseras med rörelser; Vinysa. Ashtanga binds samman med sekvenser av rörelser till en serie. Solhälsning, stående, sittande och avslutande positioner utforskas utifrån grunderna. En stor fördel med denna stil är att du lär dig ditt personliga ”yogapass” som du kan öva mellan tillfällena på kursen eller träffar din lärare.
Varje ställning kan komplettera varandra så du får bred effekt och träning in din praxis. Stunden passar utmärkt att kombinera med klassen som är direkt efteråt ”Återhämtning”.

Lärare: Erla Sigtryggsdottir. Torsdagar 17-18. Start 5 september, 15 tillfällen. Ingår för dig med Terminskortet.Återhämtning

"Återhämtning" är vår Stresshanterings & Rehabiliteringskurs i medvetenhet och healing, mentalt - fysiskt - energimässigt. Återhämtning är en nyckelfaktor för att vi ska må bra och kunna nå vår bästa potential och fungera bra i vardagen.

Denna terapeutiska kurs är utmärkt för att motverka utbrändhet och utmattning. Den är också perfekt för att arbeta i förebyggande syfte och öka välmående i kropp och själ. Därför blandar vi ihop våra bästa tekniker som YinYoga, YogaNidra, Medveten Närvaro, Zen, Meditationstekniker, Energi övningar, Andningstekniker, Sunt förhållningssätt och SoundHealing, som vi har många års erfarenhet av.


Tillsammans blir det en effektiv form av rörelseträning, avspänningstekniker, påfyllning och nedvarvning som skapar en fysiologisk process som ger dig fysiskt och psykiskt utrymme att återgå från belastning till balanserat tillstånd. Du sitter och ligger på underlaget under kursen och Erla guidar dig stegvis igenom övningarna som du tar helt i din takt. Under återhämtningskursen aktiveras det autonoma nervsystemets parasympatiska del som sänker kroppens stressreaktion och möjliggör helande process att uppstå. Du får förbättrad sömn och välmående. Andningen är central och har huvudroll i allt vi gör.

Du får tips på övningar att göra hemma emellan kurstillfällerna. Passar både dig som är nybörjare och erfaren. Underbart välgörande!

Lärare: Erla Sigtryggsdottir. Torsdagar kl 18-19. Start 5 september, 15 tillfällen. Ingår för dig med Terminskortet.
• Priser och villkor: •


Tack för ditt intresse att ta hand om dig.  Så trevligt att vi skall ha stunder tillsammans.


OBS! Vänligen notera: för att Earlybird Rabatt skall gälla, behöver du betala in *hela kursavgiften* innan Midsommar för höstterminen och innan 30 december för vårterminen. Efter det, blir det ordinarie pris.


För att säkra din plats betalar du nu till BG 3023223 eller Swish 123 455 35 82, märk med namn och vad det gäller, tack! Anmälningsavgift på 1500kr, (ej återbetalningsbar) betalas direkt i samband med bokning som gäller för just den kursen och tid som blev bokat. Resterande kursbelopp skall vara betalt senast 21 dagar innan kursstart. Samma gäller för Terminskort.


Kurserna pågår på Hösttermin24 från 2 september - 22 december, v36-51 med uppehåll v44. Varje kurs har 15 kurstillfälle.
Missar du tillfälle, ger vi dig två gratis tillfällen att ta igen, under kursens gång, på någon annan kurs. (Då bokar du din plats via bokningsystemet på hemsidan under ”enskilda tillfällen” och meddelar oss i receptionen när du kommer att du tar igen missat tillfälle.) I och med din kursanmälan och betalning av kursen har du din fasta plats på kursen hela terminen och behöver inte boka via bokningsystemet.


För dig som har bokat och betalt Terminskort, så har du din personliga plats på alla våra kurser (förutom AshtangaYoga2) hela terminen, och behöver därför inte boka via bokningsystemet.

Bokningsbara platser är till för de som köper enstaka tillfälle. Eller för dig som vill ta igen missat tillfälle på kurs.


Önskas faktura, betalas hela beloppen inom 10 dagar, moms tillkommer.
Om kursen skulle bli inställd återbetalas hela kursavgiften tillbaka (gäller inte för Terminskort).
Kursplatsen är personlig, och kan inte ”frysas”.
Vid avbokning av kursen/terminskortet fram till 21 dagar innan kursstart, erhålles retur av kursavgiften förutom anmälningsavgiften.
Vi avbokning av kursen/terminskortet 20 dagar eller mindre innan kursstart erhålles ingen retur av kursavgift.
Bokas och betalas kursen/terminskortet mindre än 20 dagar innan kursstart är kursavgiften inte återbetalningsbar.
Bokar man sig till en kurs/terminskort som startar efter mindre än 21 dag, betalar man hela kursavgiften med en gång.
Utebliven betalning, eller om du inte dyker upp på kursen, *blir inte som avbokning*. Bokningen är bindande, vi har reserverat plats till dig personligen.


Ta gärna med egen matta/props. Har du ingen kan du såklart få låna hos oss. Vi har också mattor till försäljning om du vill ha egen.
Om du vill veta mer om ditt besök kan du läsa här: www.yogashalakungalv.se/Hem/ditt-besök.html 


Det som ingår dessutom är magiska stunder, underbar miljö och fantastiska människor. Varje kurs är 15 tillfällen så vi har över 100 klasser att utvecklas med under hösten, förutom alla andra happenings, workshops, retreat och utbildningar.


Skall bli så fint att ha dig med! Välkommen till en unik Oas för hälsa och utveckling.


I ljus och kärlek,
Vi på Yoga Shala Kungälv
www.yogashalakungalv.se